Funkční trénink

Funkční trénink je program pro získání tělesné síly, rozvoje tělesné zdatnosti - kondice, ale i obratnosti a rychlosti. Funkční trénink vymyslel před více než dvaceti lety v USA Greg Glassman. Tento typ cvičení je odlišný od klasického cvičení v posilovně. Není zaměřen k nabrání svalové hmoty. Základní rozdíl mezi tradiční posilovnou a tělocvičnou pro Funkční trénink je ve způsobu cvičení. Zatímco v posilovně se provádějí cviky zaměřené na konkrétní svalové skupiny, Funkční trénink je zacílen na kondiční trénink, neboli cviky posilující celkovou fyzickou zdatnost. Cviky se provádějí rychle, dynamicky s menší zátěží.
Program je určen pro všechny věkové skupiny s tím, že každý může cvičit s jinou zátěží a intenzitou. Tato metoda je přizpůsobena všem, bez ohledu na pohlaví, věk, váhu nebo sportovní dovednosti. Funkčnímu tréninku se věnují děti i senioři, vrcholoví atleti, kteří chtějí zvýšit své výkony.

Termínem Funkční trénink je označovaná metodika či přístup k silovému tréninku. Cílem je rozvoj celkové tělesné síly, ale i obratnosti a rychlosti. Pro Funkční trénink je typická variabilita. Tréninky (workouts) jsou pro každé cvičení jiné, nejedná se o jednostrannost. Jednotlivý trénink je sada malého počtu cviků, které se většinou několikrát v sériích opakují.
Běžnými cviky pro Funkční trénink jsou kliky, shyby, dřepy, leh-sedy, skoky přes švihadlo, výskoky na lavičku, veslování, běh a další (převažující jsou cviky se zátěží vlastního těla).